ADR-KULJETUKSET

suomi

Vaarallisten aineiden kuljetus maanteillä vaatii erityisosaamista ja erittäin huolellista kuljetusten suunnittelua ja toteuttamista. Kaikki TL Transin ajoneuvot ovat hyväksyttyjä ADR-kuljetuksiin ja niistä löytyy asianmukaiset ADR-varusteet. Kuljettajat ovat suorittaneet ADR-ajolupakoulutuksen, minkä lisäksi heille tarjotaan tarkentavat tiedot kaikkien kuljetettavien aineiden erityisominaisuuksista. Myös terminaalissamme työskentelevillä ja kuljetuksista vastaavilla henkilöillä on ADR-ajolupakoulutus, joka takaa turvallisen toiminnan kuljetuksen kaikissa vaiheissa.