TL Trans

För att den internationella handeln skall kunna förlöpa smidigt och smärtfritt så är pålitliga samarbetspartners i transportbranschen en mycket viktig faktor.
TL Trans som är beläget i Kronoby i Österbotten, är en pålitlig och trygg partner för transporter på rutten Finland-Europa, Europa-Finland.
Genom oss lyckas samt stora och små försändelser, transport av farligt gods, temperaturreglerade transporter i Finland och från Finland. Via oss är det också möjligt att få spedition och lagertjänster, samt dokument anknytna till transporten. Genom att erbjuda door-to-door service, vilket innebär att samma bil lastar och lossar godset så undviker vi onödiga mellanlastningar som kan skada godset. Genom att undvika mellanlastningar så kan vi också leverera varorna snabbare än våra konkurrenter eftersom godset hela tiden är i rörelse. Samma person sköter transporten från början till slut och därmed kan ge svar på kundernas frågor snabbt och vid behov, till exempel att ta direkt kontakt till föraren.

18.2.2021

FREJA Finland köper TL Trans


Freja Transport & Logistics

REJA Transport & Logistics Oy har köpt verksamheten och aktiekapitalet i det österbottniska företaget TL Trans som är specialiserade på tempererade transporter.
Genom köpet kommer FREJA att utöka sitt utbud av tjänster inom internationell tempererad transport avsevärt. Personalen och lastbilarna vid TL Trans blir en del av FREJA Transport & Logistics OY. FREJAs nuvarande kapacitet på cirka 850 gardintrailer kommer att öka med cirka 80 thermotrailern.
– Med affären kommer vi att stärka vår position inom internationella vägtransporttjänster, eftersom vi i fortsättningen kommer att kunna erbjuda mer tempererade transporter. Jag är glad att vi får ny transportpersonal till vårt team, säger FREJA Transport & Logistics Oy:s VD Matti Urmas.
Det nya verksamhetsstället i Österbotten, förutom kontoret i Vasa inräknat, kommer att stärka FREJAs verksamhet i Österbotten.
TL Trans ägdes av Jörgen Byskata och Marko Ruotsalainen.
– FREJA är ett bra hem för TL Trans verksamhet och vi kommer att kunna fortsätta att betjäna våra kunder med att erbjuda ett bredare utbud av transportlösningar, konstaterar TL Trans VD Jörgen Byskata.
Nyheter på FREJA.fi
Svenska